Phạm Xuân Đan Thy

17/11/1997

About Candidate

Địa chỉ

Education

D
Dược Sĩ Đại Học 2015-2020
Đại học Y Dược TP.HCM

Work & Experience

I
Inventory 03/2021 - 05/2021
Medigo Software

- Tổng hợp, soạn tài liệu về các nhóm thuốc - Nhập dữ liệu, thông tin thuốc lên hệ thống

D
Dược sĩ bán thuốc 11/2022 - 05/2024
Nhà thuốc FPT Long Châu

- Tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc theo toa - Tư vấn lối sống, hướng dẫn sử dụng thuốc không kê đơn ở các bệnh lý thường gặp tại nhà thuốc - Nhận và kiểm kê hàng hóa - Sắp xếp thuốc, trưng bày hàng hóa theo quy định