Showing all 8 results

Tin Tuyển Dụng Trình Dược Viên Lương Hấp Dẫn

Tuyển dụng trình dược viên đang là một trong những thông tin tuyển dụng các ứng viên làm việc trong lĩnh vực y tế những năm gần đây. Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất hay nhà phân phối các sản phẩm liên quan đến các loại thuốc đều tìm kiếm trình dược viên tuyển dụng trên toàn quốc với mức lương hấp dẫn.

Nhu cầu tuyển trình dược viên năm 2024

Trình dược viên là công việc liên quan đến vấn đề kinh doanh các sản phẩm là thuốc. Vị trí này đảm nhiệm vai trò giới thiệu, môi giới, hướng dẫn và tư vấn chi tiết các loại thuốc do doanh nghiệp, nhà phân phối cung cấp đến các phòng khám, nhà thuốc, bệnh viện…

Đọc thêm