Cơ hội và mức lương theo vị trí việc làm ngành y tế

lương theo vị trí việc làm ngành y tế

Ngày nay, ngành y tế không chỉ là lĩnh vực quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng mà còn là một nguồn việc làm hấp dẫn với nhiều cơ hội và mức lương hấp dẫn. Trong bối cảnh nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, việc tìm hiểu về cơ hội và mức lương theo vị trí việc làm ngành y tế trở nên quan trọng.

Mức lương theo vị trí việc làm ngành y tế hiện nay

Ngành y tế ngày càng phát triển, mở ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng. Với sự đa dạng này, cả về chức danh và chuyên ngành, mức lương theo vị trí việc làm ngành y tế cũng được quy định rõ ràng:

Mức lương ngành y hiện nay được phân theo vị trí việc làm
Mức lương ngành y hiện nay được phân theo vị trí việc làm

Đối với vị trí viên chức

Thông tư liên tịch số 10, năm 2015 quy định cụ thể về mức lương của viên chức trong ngành y tế, đặc biệt là với chức danh Bác sĩ. Theo đó, các chức danh Bác sĩ cao cấp, Bác sĩ chính, Bác sĩ, và Y sĩ được phân loại và xếp lương như sau:

 • Bác sĩ cao cấp và y học dự phòng cao cấp: Xếp lương như viên chức loại A3, nhóm A3.1. Hệ số lương từ 6,2 đến 8,0.
 • Bác sĩ chính và y học dự phòng chính: Xếp lương như viên chức loại A2, nhóm A2.1. Hệ số lương từ 4,4 đến 6,78.
 • Bác sĩ và y học dự phòng: Xếp lương như viên chức loại A1.Hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.
 • Y sĩ: Xếp lương giống như viên chức loại B. Hệ số lương từ 1,86 đến 4,06.

Thông tư này nhấn mạnh sự chặt chẽ trong việc xác định mức lương dựa trên chức danh và nhóm chức danh. Điều này giúp tạo ra một hệ thống xếp lương có tính minh bạch và công bằng, đồng thời khuyến khích sự phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế. 

Cách tính lương theo vị trí việc làm ngành y tế viên chức

Trong ngành y viên chức, mỗi chức danh sẽ được phân chia thành nhiều bậc khác nhau, và mức lương cho các bác sĩ viên chức được tính bằng công thức:

Lương = Hệ số lương * Mức lương cơ sở

Trong đó:

Hệ Số Lương: Được xác định theo từng chức danh và mỗi bậc. Đây là yếu tố quyết định mức lương chính xác cho từng bác sĩ.

Mức Lương Cơ Sở: Đến hết ngày 30/06/2023, mức lương cơ sở là 1.49 triệu đồng/tháng. Từ ngày 01/07/2023 trở đi, mức lương cơ sở sẽ tăng lên cụ thể là 1.8 triệu đồng/tháng.

Mức lương của chức danh bác sĩ cao cấp

Mức lương đối với chức danh bác sĩ cao cấp
Mức lương đối với chức danh bác sĩ cao cấp

Đối với trường hợp chức danh bác sĩ cao cấp, mức lương theo vị trí việc làm ngành y tế được quy định như sau:

Bậc lương Hệ số Mức lương đến 30/06/2023 Mức lương từ 01/07/2023
Bậc 1 6.2 9.238.000 11.160.000
Bậc 2 6.56 9.744.400 11.808.000
Bậc 3 6.92 10.310.000 12.456.000
Bậc 4 7.28 10.847.000 13.104.000
Bậc 5 7.65 11.383.600 13.752.000
Bậc 6 8.0 11.920.000 14.400.000

Mức lương của chức danh bác sĩ chính

Đối với trường hợp chức danh bác sĩ chính, mức lương theo vị trí việc làm ngành y tế được quy định như sau:

Bậc lương Hệ Số Mức lương đến 30/06/2023 Lương từ 01/07/2023
Bậc 1 4.4 6.556.000 VND 7.920.000 VND
Bậc 2 4.74 7.062.600 VND 8.532.000 VND
Bậc 3 5.08 7.569.200 VND 9.144.000 VND
Bậc 4 5.42 8.075.800 VND 9.756.000 VND
Bậc 5 5.76 8.582.400 VND 10.368.000 VND
Bậc 6 6.1 9.089.000 VND 10.980.000 VND
Bậc 7 6.44 9.595.600 VND 11.592.000 VND
Bậc 8 6.78 10.102.200 VND 12.204.000 VND

 

Mức lương của chức danh bác sĩ dự phòng

Mức lương đối với chức danh bác sĩ dự phòng
Mức lương đối với chức danh bác sĩ dự phòng

Đối với trường hợp chức danh bác sĩ dự phòng, mức lương theo vị trí việc làm ngành y tế được quy định như sau:

Bậc lương Hệ Số Mức lương đến 30/06/2023 Mức lương từ 01/07/2023
Bậc 1 2.34 3.486.600 4.212.000
Bậc 2 2.67 3.978.300 4.806.000
Bậc 3 3.0 4.470.000 5.400.000
Bậc 4 3.33 4.961.700 5.994.000
Bậc 5 3.66 5.453.400 6.588.000
Bậc 6 3.99 5.945.100 7.182.000
Bậc 7 4.32 6.436.800 7.776.000
Bậc 8 4.65 6.928.500 8.370.000
Bậc 9 4.98 7.420.200 8.964.000

 

Mức lương của chức danh y sĩ

Đối với trường hợp chức danh y sĩ, mức lương theo vị trí việc làm ngành y tế được quy định như sau:

Bậc lương Hệ số MứclLương đến 30/06/2023 Mức lương từ 01/07/2023
Bậc 1 1.86 2.771.400 3.348.000
Bậc 2 2.06 3.069.400 3.708.000
Bậc 3 2.26 3.367.400 4.068.000
Bậc 4 2.46 3.665.400 4.428.000
Bậc 5 2.66 3.963.400 4.788.000
Bậc 6 2.86 4.261.400 5.148.000
Bậc 7 3.06 4.559.400 5.508.000
Bậc 8 3.26 4.857.400 5.868.000
Bậc 9 3.46 5.155.400 6.228.000
Bậc 10 3.66 5.453.400 6.588.000
Bậc 11 3.86 5.751.400 6.948.000
Bậc 12 4.06 6.049.400 7.308.000

 

Đối với ngành y tự do

Trong trường hợp bác sĩ là lao động ký kết hợp đồng với các cơ sở y tế, bệnh viện ngoài công lập, mức lương thường được thảo luận và thống nhất giữa bác sĩ và cơ sở y tế. Tuy nhiên, mức lương thực tế không thể thấp hơn so với mức lương tối thiểu của vùng, theo quy định của Nghị định 38/2022/NĐ-CP:

 • Vùng I: 4.68 triệu đồng/tháng
 • Vùng II: 4.160 triệu đồng/tháng
 • Vùng III: 3.640 triệu đồng/tháng
 • Vùng IV: 3.250 triệu đồng/tháng

Tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mức lương của các bác sĩ thường giao động rộng từ 20 – 50 triệu đồng/tháng. Đối với các lĩnh vực đặc thù như tạo hình thẩm mỹ, răng hàm mặt, mức lương có thể lên đến gần 100 triệu đồng/tháng.

Các vị trí khác trong ngành y như Y tá, Điều dưỡng, Phụ tá,… tại các bệnh viện, cơ sở y tế ngoài công lập cũng có mức lương khá cao, dao động từ 8 – 20 triệu đồng/tháng, phụ thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm và năng lực của người lao động. Điều này thể hiện sự đa dạng và linh hoạt trong mức lương của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế không thuộc hệ thống công lập.

Các mức phụ cấp ưu đãi cho ngành y

Ngày 01/01/2023, theo “Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2023” được Quốc hội thông qua, cán bộ y tế, y tế dự phòng, y tế cơ sở là viên chức sẽ được hưởng thêm phụ cấp ưu đãi. Tóm tắt như sau:

Mức phụ cấp 100%:

 • Áp dụng cho những viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp là viên chức y tế.
 • Thực hiện trực tiếp và thường xuyên chuyên môn y tế dự phòng, chuyên môn y tế trạm xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa của khu vực, trung tâm y tế, nhà hộ sinh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trung ương, thành phố thuộc tỉnh và bệnh viện tuyến huyện.
Nhà nước có quy định về các mức phụ cấp trong ngành y
Nhà nước có quy định về các mức phụ cấp trong ngành y

Mức phụ cấp 40%:

 • Áp dụng cho các viên chức trực tiếp và thường xuyên thực hiện các công việc như xét nghiệm, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, giám định y khoa, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế công lập.
 • Cũng áp dụng cho đối tượng như điều dưỡng thương – bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt.

Quyết định này nhấn mạnh sự đánh giá cao và hỗ trợ đặc biệt cho công việc quan trọng của cán bộ y tế, đồng thời thể hiện cam kết của nhà nước đối với sức khỏe cộng đồng và phục vụ y tế cộng đồng một cách hiệu quả.

Các cơ hội công việc trong ngành y

Hiện nay, nguồn nhân lực ngành y tế tại Việt Nam vẫn còn rất thấp so với quy mô thế giới. Tuy nhiên, với việc mức lương đang được tăng cường trong năm 2023, nhiều bạn trẻ đã và đang bắt đầu quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp trong ngành y. Dưới đây là một số vị trí việc làm nổi bật trong lĩnh vực này mà bạn có thể tham khảo:

Bác sĩ đa khoa và chuyên khoa

Tại cả bệnh viện công lập và các cơ sở y tế tư nhân, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ chuyên khoa, đa khoa và bác sĩ phẫu thuật luôn là vấn đề cấp thiết. Các chuyên gia này đảm nhận nhiệm vụ chính là thực hiện quá trình kiểm tra và chẩn đoán bệnh tình, cũng như việc kê đơn điều trị cho bệnh nhân. Đối với nhóm bác sĩ phẫu thuật, trách nhiệm của họ không chỉ giới hạn ở việc thực hiện phẫu thuật theo chỉ định, mà còn bao gồm quản lý toàn bộ quy trình mổ.

Cơ hội việc làm tại các vị trí bác sĩ đa khoa, chuyên khoa
Cơ hội việc làm tại các vị trí bác sĩ đa khoa, chuyên khoa

Nhóm công việc y tá

Bên cạnh các bác sĩ, nhóm y tá hiện đang trải qua nhu cầu tuyển dụng lớn, đặc biệt là với các vị trí như sau:

 • Y tá đăng ký: Vị trí này đảm nhận vai trò cung cấp chăm sóc cho bệnh nhân ở nhiều khoa điều trị khác nhau. Cần sự hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực như thực hành y khoa, ung thư học, sơ sinh,..
 • Y tá thực hành có giấy phép: Y tá thực hành có giấy phép chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản cho bệnh nhân. Phải có giấy phép để thực hiện những nhiệm vụ này, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.
 • Trợ lý y tế: Vai trò này hỗ trợ y tá và bác sĩ trong việc ghi chép thông tin cơ bản của bệnh nhân và thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo yêu cầu. Đóng góp vào việc duy trì thông tin chính xác và kịp thời về bệnh lý và quy trình điều trị.

Nhóm công việc kỹ thuật

Trong lĩnh vực y tế, nhóm kỹ thuật viên cũng đem lại nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn, bao gồm các vị trí như:

 • Kỹ thuật viên thông tin: Đảm nhận vai trò quan trọng trong tổ chức thông tin y tế của bệnh nhân tại bệnh viện. Quản lý lịch sử y tế, thông tin bảo hiểm, và các dữ liệu khác để đảm bảo tính chính xác và bảo mật.
 • Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm: Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quá trình thí nghiệm, bao gồm thu thập mẫu máu, mẫu mô và các yếu tố khác để phân tích trong phòng thí nghiệm. Cung cấp kết quả phân tích hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán bệnh lý và lên kế hoạch điều trị.
 • Kỹ thuật viên siêu âm – chẩn đoán: Sử dụng kỹ thuật siêu âm để tạo ra hình ảnh cận cảnh của cơ quan và mô trong cơ thể. Hỗ trợ trong chẩn đoán và theo dõi tiến triển của bệnh lý.
 • Kỹ thuật viên chụp X-Quang: Thực hiện các phương pháp chụp hình X-quang để tạo ra hình ảnh của bộ phận cơ thể cần kiểm tra. Hỗ trợ trong việc xác định bất thường và hướng dẫn cho quy trình điều trị.
 • Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp: Đào tạo để cung cấp sự hỗ trợ y tế ngay tại hiện trường các sự cố và tai nạn. Tham gia vào các đội cứu thương và đội cứu hộ y tế.
Công việc kỹ thuật viên trong lĩnh vực y tế
Công việc kỹ thuật viên trong lĩnh vực y tế

Trong khi ngành y tế liên tục mở rộng, cơ hội và mức lương theo vị trí việc làm ngành y tế cũng ngày càng trở nên hấp dẫn. Trang web vieclamnganhduoc.com là nguồn thông tin đáng tin cậy để bạn theo đuổi những cơ hội nghề nghiệp và mức lương cao trong ngành y tế. Hãy khám phá và định hình tương lai nghề nghiệp của bạn ngay hôm nay!

Lê Thùy Chi

Lê Thùy Chi - Người tạo nên nền tảng website vieclamnganhduoc.com, là một doanh nhân với hiểu biết và vốn kiến thức sâu rộng về ngành dược. Với mục tiêu mang tới cho thị trường lao động những công việc tốt nhất, Lê Thùy Chi đã tạo ra cổng thông tin việc làm nhằm giúp những bạn trẻ nói riêng và người lao động Việt Nam nói chung có thêm những bước tiến mới trong sự nghiệp của mình. Thông tin chi tiết:
 • Email: [email protected]
 • Địa chỉ: 80 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam